Активности на Р.Е. Комунална Хигиена за ден 14.12.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 14.12,2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌР-РЕОН 1

Среда:Никола Карев, Охридска 29-ти Ноември,Христо Ботев,Тодор Чучков

СМЕЌАР-РЕОН 2

Среда  :,Борко Талев,Димо.Х.Димов Цветан Димов,

СМЕЌАР-РЕОН 3

Среда  :Сењак –дел. Баби

СМЕЌАР-РЕОН 4

Среда : Васил Доганџиски,Личка,Блок 77,Тодор Коларов,Љубен Иванов

СМЕЌАР-РЕОН 5

Среда : Борис Кидрич, Митко Соколов,Гоце Делчев

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Среда :Васил,Главинов Гоце Делчев,Ново село

ТРАКТОР-РЕОН 1

Среда: Пролетерска,Дузлак-комплет

ТРАКТОР-РЕОН 2

Среда :Индустриска зона(Македонка ,Железничка)