Активности на Р.Е. Комунална хигиена за ден 15.12.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016од Е  Комунална Хигиена на ден 15.12.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Четврток: Три Чешми, Панче Карагозов, Широк Дол

СМЕЌАР-РЕОН 2

Четврток  : Мазги, Мирче Ацев, Ленинова ,Вита Поп Јорданова

СМЕЌАР-РЕОН 3

Четврток: Партизанска,9-ти Мај, Радански Пат

СМЕЌАР-РЕОН 4

Четврток: Нас.Македонка, Пребек, Сењак-дел

СМЕЌАР-РЕОН 5

Четврток :Цветан Димов,Борко Талев Димо Х.Димов

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Четврток : Радански Пат, 9-ти Мај,Партизанска,

ТРАКТОР-РЕОН 1

Четврток  : Пролетерска, Баби

 ТРАКТОР-РЕОН 2

Четврток :Индустриска зона(Гоце Делчев, Астибо)