Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 15.12.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 15.12.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Приклучок на водоводна линија на ул:Енгелсова

– Дефект на водоводна линија на ул:Крушевска .Р. бр 17

– Дефект на водоводна линија на ул:Х.Карпош бр:37

– Дефект на водоводна линија на ул:Митко Недев

– Дефект на водоводна линија на ул:Р.Пат бр:179

– Дефект на водоводна линија на ул:К.Република бр:17

– Дефект на водоводна линија на ул:Ванчо Прќе

– Изработка на приклучоци с.Караорман

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 14.12.2016год. изнесуваше 15206m3 или 176

л/с мин 109мак 178л/с.