Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 16.12.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 16.12.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Санирање на површина на ул:Крушевска .Р. бр 17

– Дефект на водоводна линија на ул:Љ.Иванов бр:62

– Дефект на водоводна линија на ул:Р.Пат бр:179

– Дефект на водоводна линија на ул:Енгелсова

– Изработка на приклучоци с.Караорман

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 15.12.2016год. изнесуваше 1853m3 или 172 мин 108 л/с и мак 174 л/с.