Активности на Р.Е.Комунална хигиена за ден 16.12.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 16.12.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Петок : Исар, Борис  Данев,Бел камен,

СМЕЌАР-РЕОН -2

Петок: Балканска,Железничка Чардаклија ,

СМЕЌАР-РЕОН 3

Петок:  Еврејска,11-ти Октомври, Питу Гули

СМЕЌАР-РЕОН 4

Петок Три Чешми, Сутјеска дел

СМЕЌАР-РЕОН 5

Петок :Товарник,Кајгана,7-ми Конгрес,Нобелова,Пролетерска

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Петок : Гоце Делчев,Три Чешми

ТРАКТОР-РЕОН 1

Петок  : Три Чешми, Баби Сутјеска дел

ТРАКТОР-РЕОН 2

Петок  :Индустриска зона(Македонка, Железничка)