Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 30.08.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 30.08.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Дефект на водоводна линија на улиците 15 Корпус, кај Аневски Винарија
• Дефект на фекална канализација на ул Иво Лола Рибар
• Реконструкција на ул Кирил Пејчиновиќ
• Поставување на фекална канализација во нас Караорман
• Санирање на површини на ул Сутјеска
• Канализаија-разни локации во градотВо склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 29.08.2017год. изнесуваше 15233m3 или 176л/с мин 118с и мак 196л/с.