Активности на Р.Е.Комунална хигиена за ден 31.08.2017

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2017од .Р Е Комунална Хигиена на ден 31.08.2017год.гиизведуваследнитеактивности:
СМЕЌАР-РЕОН 1
Четврток: Три Чешми, Панче Карагозов, Широк Дол
СМЕЌАР-РЕОН 2
Четврток : Мазги, Мирче Ацев, Ленинова ,Вита Поп Јорданова
СМЕЌАР-РЕОН 3
Четврток: Партизанска,9-ти Мај, Радански Пат
СМЕЌАР-РЕОН 4
Четврток: Нас.Македонка, Пребек, Сењак-дел
СМЕЌАР-РЕОН 5
Четврток :Цветан Димов,Борко Талев Димо Х.Димов
МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6
Четврток : Радански Пат, 9-ти Мај,Партизанска,
ТРАКТОР-РЕОН 1
Четврток : Пролетерска, Баби
ТРАКТОР-РЕОН 2
Четврток :Индустриска зона(Гоце Делчев, Астибо)