Активности на Р.Е. Вододвод и канализација за ден 31.08.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 31.08.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
– Ископ за поставување на фекална канализација нас Караорман
• Дефект на водоводна линија на ул Железничка
• Дефект на фекална канализација Иво Лола Рибар
• Реконструкција на водоводна линија на ул Кирил Пејчиновик
• Санирање на површина 15 ти Корпус
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 30.08.2017год. изнесуваше 16233m3 или 188л/с мин 112с и мак 245л/с.