Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 01.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 01.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Нас Караорман ископ за поставување на фекална канализација – Продолжува, •
• Дефект на водоводна линија на ул Пиринска 16 ул Мирче Ацев 15 ,
• Реконструкција на фекална канализација на ул Сутјеска кај ОУ Гоце Делчев
• Дефект на водоводна линија на ул Сутјеска
• Санирање на површини на ул Иво Лола Рибар и Драги Крупишки
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 31.08.2017год. изнесуваше 17159m3 или 199л/с мин 115с и мак 282л/с.