Активности на Р.Е. Комунална хигиена за ден 01.09.2017 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2017год .Р Е Комунална Хигиена на ден 01.09.2017год.гиизведуваследнитеактивности:
СМЕЌАР-РЕОН 1
Петок : Исар, Борис Данев,Бел камен,
СМЕЌАР-РЕОН -2
Петок: Балканска,Железничка Чардаклија ,
СМЕЌАР-РЕОН 3
Петок: Еврејска,11-ти Октомври, Питу Гули
СМЕЌАР-РЕОН 4
Петок Три Чешми, Сутјеска дел
СМЕЌАР-РЕОН 5
Петок :Товарник,Кајгана,7-ми Конгрес,Нобелова,Пролетерска
МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6
Петок : Гоце Делчев,Три Чешми
ТРАКТОР-РЕОН 1
Петок : Три Чешми, Баби Сутјеска дел
ТРАКТОР-РЕОН 2
Петок :Индустриска зона(Македонка, Железничка)