Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 04.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 04.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
С.Караорман ископ за поставување на фекална канализација
Дефект на водоводна линија на ул Ѓошо Сламката, Митко Недев
Изработка на водоводен и канализационен приклучок на УГД,
Санирање на површини на ул Светиниколска , и Панче Караѓозов Ул Сутјеска затрупување на ров
Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 03.09.2017год. изнесуваше 17260m3 или 200л/с мин 112с и мак 232л/с.