Активности на Р.Е. Вододвод и канализација за ден 05.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 05.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Приклучок на водоводна и канализациона линија во УГД
• Дефект на водовод на ул: Личка- два дефекта, 19та Бригада и кај Шардаван баши
• Дефект на водовод и вентил на ул 4та Македонска бригада
• Санирање на површини на ул Сутјеска и Карл Маркс
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 04.09.2017год. изнесуваше 16010m3 или 185л/с мин 104с и мак 225л/с.