Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 06.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 06.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Дефект на водоводна линија на улиците Бел Камен 11, кај Каваклија
• Дефект на фекална канализација кај Л`џите
• Замена на вентил на ул 4та Македонска бригада
• Поставување на фекална канализација во нас Караорман
• Санирање на површини на ул Сутјеска • Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 05.09.2017год. изнесуваше 15424m3 или 179л/с мин 108с и мак 213л/с.