Активности на Р.Е.Вододвод и канализација за ден 07.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 07.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
Ископ за поставување на фекална канализација нас Караорман
• Дефект на водоводна линија на ул Железничка, ул Стив Наумов, Бања Черења, ул Косовска, Асном 80
• Дефект на водоводна линија на ул ул Косовска, Асном 80
• Санирање на површина на ул Мирче Ацев и Трст 16
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 06.09.2017год. изнесуваше 16162m3 или 187л/с мин 108с и мак 247л/с.