Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 11.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 11.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
– С.Караорман ископ за поставување на фекална канализација
– Дефект на водоводна линија на ул Асном 80 , Света Недела
– Дефект на водоводна линија на ул Загребачка 20
– Изработка на приклучок на ул Димо Хаџи Димов
– Санирање на површини на ул Мирче Ацев и Маршал Тито
– Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 10.09.2017год. изнесуваше 16794m3 или 194л/с мин 102с и мак 256л/с.