Активности на Р.Е.Водоводи канализација за ден 12.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 12.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Приклучок на фекална канализација во с. Караорман
• Приклучок на фекална канализација во нас Суитлак
• Дефект на водовод на ул: Железничка, ул Тодор Коларов, Кај Градски Пазар
• Дефект на водовод на ул Асном 80
• Санирање на површини на ул ген Михајло Апостолски
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 11.09.2017год. изнесуваше 15259m3 или 177л/с мин 106с и мак 205л/с.