Активности на Р.Е.Вододвод и канализација за ден 13.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 13.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Дефект на водоводна линија на улиците Асном 80, кај Градски пазар,
• Дефект на водоводна линија на ул Радански пат 115,
• Поставување на фекална канализација во нас Караорман
• Поставување на фекална канализација во нас Суитлак
• Санирање на површини и изнесување на шут кај Судот
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 12.09.2017год. изнесуваше 14692m3 или 170л/с мин 104с и мак 231л/с.