Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 15.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 15.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
Ископ за поставување на фекална канализација нас Караорман
• Дефект на водоводна линија на ул Радански Пат, Асном 80
• Дефект на водоводна линија нас:Три Чешми
• Санирање на површина на ул Аневски винарија
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 13.09.2017год. изнесуваше 16163m3 или 187л/с мин 102с и мак 240л/с.