Активности на Р.Е. Вододвод и канализација за ден 26.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 26.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Ископ за канализација нас:Балканска
• Ископ за водовод и канализација на ул:Никола Карев
• Дефект на водовод на ул: Железничка, Кај Каваклија
• Дефект на водовод -Лакавица
• Дефект на канализација на ул:Лески
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 25.09.2017год. изнесуваше 15372m3 или 178л/с мин 120с и мак 202л/с.