Активности на Р.Е Вододвод и канализација за ден27.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 27.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Три дефекти на водоводна линија на улицата Железничка, ,
• Поставување на фекална канализација во нас Караорман
• Поставување на фекална канализација во нас Балканска
• Дефект на водоводна линија на ул Сремски Фронт,
• Поставување на водоводна и канализациона линија на ул Никола Карев
• Дефект на водоводна линија на ул Серска 16 и во с. Лакавица
• Санирање на површини и изнесување на шут на повеќе локации
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 26.09.2017год. изнесуваше 15183m3 или 176л/с мин 103с и мак 200л/с.