Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 28.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 28.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
Ископ за поставување на фекална канализација нас Караорман
Ископ за поставување на фекална канализација нас Балканска
• Дефект на водоводна линија на ул Сремски фронт и ул Серска, кај Мал Одмор
• Дефект на водоводна линија во с. Лакавица • Изведба на водоводна и канализациона линија на ул Никола Карев
• Санирање на површина на ул Еврејска, 2ри Август
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 27.09.2017год. изнесуваше 14857m3 или 172л/с мин 102с и мак 204л/с.