Активности на Р.Е.Вододвод и канализација за ден 29.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 29.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Нас Караорман ископ за поставување на фекална канализација – Продолжува,
• Ископ за поставување на фекална канализација нас Балканска
• Ископ за поставување на фекална канализација и водовод на ул Никола Карев
• Дефект на водоводна линија на ул Славчо Стојменски 24 и ул Скоевска
• Санирање на површина на неколку локации
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 28.09.2017год. изнесуваше 14641m3 или 169л/с мин 100с и мак 202л/с.