Активности на Р.Е. Вододвод и канализација за ден 02.10.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 02.10.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
– С.Караорман ископ за поставување на фекална канализација
– Нас Балканска ископ за поставување на фекална канализација
– Поставување на фекална канализација и водоводна линија на ул Никола Карев
– Дефект на водоводна линија на ул Пиринска 65, Борис Крајгер
– Дефект на водоводна линија кај Каленица
– Санирање на површини на ул Лески и Мара Минарева
– Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 01.10.2017год. изнесуваше 16853m3 или 192л/с мин 90с и мак 245л/с.