Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 12.10.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 12.10.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
Ископ за поставување на фекална канализација нас Караорман
Ископ за поставување на фекална канализација нас Балканска
• Дефект на водоводна линија на ул Еврејска и ул Косовска
• Изведба на водоводна и канализациона линија на ул Никола Карев
• Санирање на површина на ул Кирил Пејчиновик и Плачковички одред
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 11.10.2017год. изнесуваше 14851m3 или 172л/с мин 92с и мак 213/с.