Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 16.10.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 16.10.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
– Нас Балканска ископ за поставување на фекална канализација
– Поставување на фекална канализација и водоводна линија на ул Никола Карев
– Дефект на водоводна линија на ул Слободан Јовановски
– Дефект на водовод на ул: Лески
– Дефект на водовод на ул: Бул ЈНА 30
– Санирање на површини на повеке локации
– Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 15.10.2017год. изнесуваше 15299m3 или 177л/с мин 96с и мак 330/с.