Активности на Р.Е.Вододвод и канализација за ден 18.10.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 18.10.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Дефект на водоводна линија на улицата Железничка,
• Поставување на фекална канализација во нас Караорман
• Поставување на фекална канализација во нас Балканска
• Дефект на водоводна линија на ул 4ти Јули,
• Поставување на водоводна и канализациона линија на ул Никола Карев
• Дефект на водоводна линија на ул Крушевска република
• Санирање на површини и изнесување на шут и правење на капаци
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 17.10.2017год. изнесуваше 17562m3 или 203л/с мин 104с и мак 208/с.