Активности на Р.Е.Вододвод и канализација за ден 19.10.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 19.10.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
Ископ за поставување на фекална канализација нас Караорман
Ископ за поставување на фекална канализација нас Балканска
• Дефект на водоводна линија на ул Еврејска и ул Никола Коперник
• Изведба на водоводна и канализациона линија на ул Никола Карев
• Санирање на површина на ул 4ти Јули и Драги Крупишки
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 18.10.2017год. изнесуваше 15485m3 или 179л/с мин 102с и мак 219/с.