Косење на трева во централното градско подрачје, се грижиме парковите површини секогаш да бидат средени искосени и исчистени.