Секторот Паркови и зеленило работеа на разубавување на ЦГП

Секторот Паркови и зеленило со подобрувањето на временските услови започна со уредувањето на парковите површини низ Општина Штип, денес се формираше нова зелена површина со декоративни садници пред аптеката на Зегин во централното градско подрачје

Екипи на ЈП Исар од раните утрински часови излегоа на терен

Екипи на ЈП Исар од раните утрински часови излегоа на терен и ги расчистуваат тротоарите низ поширокото градско подрачје како и пред градинките и Основните училишта со цел да се обезбеди непречено движење на пешаците