ЗОО паркот во Штип ќе добие нови жители, за старите услови има