March 9, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС бр.09/2023
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.09/2023 по пат на вработување на определено полно работно време во рок од шест (6) месеци, во ЈП Исар-Штип Врз основа на […]
February 9, 2023
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.08/2023
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.08/2023 по пат на вработување на определено полно работно време во рок од шест (6) месеци, во ЈП Исар-Штип Врз основа на […]
September 27, 2022
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.06/2022
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.06/2022 за пополнување на работни  места на даватели на услуги и помошно-технички лица по пат на вработување на определено работно време во […]
September 20, 2022
Новости во системот на ЈП Исар-Штип
Почитувани Со цел за полесен и поедноставен пристап до услугите на ЈП Исар од денес на нашата web strana www.jpisar.com.mk се добива можност,превземање на дигитална e-фактура,пријавување […]
September 14, 2022
Известување за повторна регистрација. !!!!
Сметките кој ги добивате електронски или во печатена форма од денес може да ги платите независно дали се работи за Физички/Правни лица, истите веќе ги има […]
September 13, 2022
Вработување на определено полно работно време во рок од шест (6) месеци
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.05/2022 по пат на вработување на определено полно работно време во рок од шест (6) месеци, во ЈП Исар-Штип Врз основа на […]
July 30, 2022
Оглас за работа(определено време 6 месеци)
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.03/2022 по пат на вработување на определено полно работно време во рок од шест (6) месеци, во ЈП Исар-Штип Врз основа на […]
June 20, 2022
Оглас за сезонски работници
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.02 / 2022 за пополнување на работнo  местo на давател на услуга по пат на вработување на определено работно време заради сезонска […]