September 15, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС бр. 5/2024
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.5/2024 по пат на вработување на определено полно работно време во рок од шест (6) месеци, во ЈП Исар-Штип Врз основа на […]
March 24, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС бр.04.2024
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         по пат на вработување на определено полно работно време во рок од шест (6) месеци, во ЈП Исар-Штип Врз основа […]
September 20, 2022
Новости во системот на ЈП Исар-Штип
Почитувани Со цел за полесен и поедноставен пристап до услугите на ЈП Исар од денес на нашата web strana www.jpisar.com.mk се добива можност,превземање на дигитална e-фактура,пријавување […]
September 14, 2022
Регистрација за електронски систем за наплата. !!!!
Сметките кој ги добивате електронски или во печатена форма од денес може да ги платите независно дали се работи за Физички/Правни лица, истите веќе ги има […]