September 15, 2023
ЈАВЕН ОГЛАС бр.14/2023
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.14/2023 по пат на вработување на определено полно работно време во рок од три (3) месеци, во ЈП Исар-Штип Врз основа на […]
March 24, 2023
Интерен оглас бр. 01/2023
Интерен оглас Пријава по интерен оглас
September 20, 2022
Новости во системот на ЈП Исар-Штип
Почитувани Со цел за полесен и поедноставен пристап до услугите на ЈП Исар од денес на нашата web strana www.jpisar.com.mk се добива можност,превземање на дигитална e-фактура,пријавување […]
September 14, 2022
Известување за повторна регистрација. !!!!
Сметките кој ги добивате електронски или во печатена форма од денес може да ги платите независно дали се работи за Физички/Правни лица, истите веќе ги има […]